Składy Komisji Miejskich

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

Agata Śliwa

Wiceprzewodniczący

Piotr Schneider

Członek

Wojciech Janik

Komisja Budżetu i Finansów

Przewodniczący

Dariusz Zok

Wiceprzewodniczący

Krzysztof Sołtysik

Członek

Zbigniew Płomiński

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego

Przewodnicząca

Irena Lukosz-Kowalska

Wiceprzewodniczący

Marcin Paruzel

Członek

Andrzej Bramowski

Komisja Infrastruktury Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych

Przewodnicząca

Anna Liszka

Wiceprzewodniczący

Paweł Pawlak

Członek

Bogdan Skowronek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący

Wojciech Janik

Wiceprzewodnicząca

Irena Lukosz-Kowalska

Członkowie

Agata Śliwa

Paweł Pawlak

Komisja Doraźna ds. Zmiany Statutu Gminy Miasteczko Śląskie

Przewodniczący

Wojciech Janik

Wiceprzewodniczący

Roman Boino

Członkowie

Dariusz Zok

Andrzej Bramowski